Ετικέτες ασφαλείας

Ετικέτες ασφαλείας ή αλλιώς αυτοκόλλητα ασφαλείας είναι οι ετικέτες – αυτοκόλλητα  που είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη τα οποία μετά την εφαρμογή τους στο αγαθό που θέλουμε να προστατέψουμε αφήνουν εμφανή σημάδια παραβίασης κατά την αφαίρεση τους. Η κάθε ετικέτα ασφαλείας – αυτοκόλλητο ασφαλείας έχει μοναδική σειριακή αρίθμηση.

Οι ετικέτες ασφαλείας – αυτοκόλλητα ασφαλείας είναι κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

Οι  ετικέτες ασφαλείας – αυτοκόλλητα ασφαλείας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 • High Residue (Διπλής επίστρωσης) αφήνουν υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεση τους και μήνυμα opened στο σώμα της ετικέτας και στο αγαθό που σφραγίστηκε.
 • Low Residue (Μονής επίστρωσης) η ίδια η ετικέτα εμφανίζει το μήνυμα opened κατά την αφαίρεση της ή τη προσπάθεια παραβίασης της.

Όλες oι  ετικέτες ασφαλείας – αυτοκόλλητα ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα να έχουν εκτύπωση του λογότυπου της εταιρείας σας και μοναδική αρίθμηση.

Οι ετικέτες ασφαλείας – αυτοκόλλητα ασφαλείας βρίσκουν καθημερινά εφαρμογή από:

 • Εταιρείες διακίνησης εμπορευμάτων – οι λεγόμενες ετικέτες ασφαλείας φορτηγών ή αυτοκόλλητα ασφαλείας φορτηγών , ετικέτες ασφαλείας για πόρτες φορτηγών ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για πόρτες φορτηγών
 • Τελωνεία – οι λεγόμενες ετικέτες για container ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για container
 • Υπουργεία, γυμναστήρια –  οι λεγόμενες ετικέτες για ντουλάπια ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για ντουλάπια
 • Ναυτιλιακές εταιρείες – οι λεγόμενες ετικέτες για πλοία ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για πλοία
 • Εταιρείες courier – οι λεγόμενες ετικέτες για φακέλους και σάκους αποστολών ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για φακέλους και σάκους αποστολών
 • Εταιρείες χρηματαποστολών – οι λεγόμενες ετικέτες για χρηματαποστολές ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για χρηματαποστολές
 • Τράπεζες οι λεγόμενες ετικέτες μεταφοράς χρημάτων ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για μεταφορά χρημάτων – ετικέτες για ATM ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για ATM
 • Φαρμακοβιομηχανίες – οι λεγόμενες ετικέτες για φάρμακα ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για φάρμακα
 • Εμπορικές εταιρείες – οι λεγόμενες ετικέτες για παλέτες ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για παλέτες , ετικέτες για δέματα ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για δέματα
 • Ελαιοπαραγωγούς – οι λεγόμενες ετικέτες για δεξαμενές  ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για δεξαμενές , ετικέτες ασφαλείας για βούτες ή αυτοκόλλητα ασφαλείας για βούτες, ετικέτες ασφαλείας για δοχεία λαδιού ή αυτοκόλλητα

 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

pdf-icon_s