Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σφραγίδες – ταινίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για σφράγιση σε: πόρτες φορτηγών, container, βυτία, ντεπόζιτα, κυτία δειγματοληψίας, βαρέλια λαδιού, δεξαμενές, αντλίες, μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, μετρητές φυσικού αερίου, μετρητές ύδρευσης, παλέτες, χημικά εργαστήρια, τραίνα, αεροπλάνα, τελωνεία κ.α.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόκειται για αυτοκόλλητα ασφαλείας διαφόρων διαστάσεων , που έχουν την ιδιότητα να εμφανίζουν το μήνυμα ‘opened’ ή να αφήνουν υπόλειμμα παραβίασης στο αγαθό που σφραγίστηκε, κατά τη προσπάθεια αφαίρεσης τους. Οι ετικέτες ασφαλείας ποικίλουν
ανάλογα με την επιφάνεια που θέλουμε να σφραγίσουμε.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σακούλες και φάκελοι διαφόρων διαστάσεων με κλείδωμα ασφαλείας. Μετά το κλείσιμο μπορούν να ανοίξουν μόνο με εμφανή καταστροφή του φακέλου. Χρησιμοποιούνται καθημερινά για μεταφορές εγγράφων και αντικειμένων με εμφανή τα σημάδια παραβίασης στην προσπάθεια ανοίγματος τους.

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Πρόκειται για τσάντες ασφαλείας πολλαπλών χρήσεων για μεταφορές εγγράφων και βαλίτσες μεταφοράς χρημάτων, με σύστημα χρωματισμού των χαρτονομισμάτων, σε προσπάθεια επίθεσης ή παραβίασης της βαλίτσας από μη εξουσιοδοτημένους παραλήπτες.

Συστήματα ασφαλούς μεταφοράς αγαθών

Η GO SAFE παρέχει συστήματα ασφαλούς μεταφοράς αγαθών όπως ταινίες ασφαλείας,σφραγίδες ασφαλείας,τσάντες ασφαλείας και ετικέτες ασφαλείας που απαιτούνται από διεθνείς οργανισμούς για τη μεταφορά αγαθών. Οι μεταφορές αγαθών με container, φορτηγά, τραίνα και αεροπλάνα απαιτούν τη σφράγιση αυτών από τα logistic, για τον έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής αποστολής μέχρι τους εξουσιοδοτημένους παραλήπτες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ