Σακούλες Ασφαλείας

Πρόκειται για σακούλες-φακέλους διαφόρων διαστάσεων με κλείδωμα ασφαλείας. Μετά το κλείσιμο μπορούν να ανοίξουν μόνο με εμφανή καταστροφή του φακέλου. Χρησιμοποιούνται καθημερινά για μεταφορές εγγράφων και αντικειμένων με εμφανή τα σημάδια παραβίασης στη προσπάθεια ανοίγματος τους. Χρησιμοποιούνται από εταιρείες Courier, τράπεζες, εταιρείες logistic, εταιρείες χρηματαποστολών, χημικά εργαστήρια, εμπορικές εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες για μεταφορά εμπιστευτικών εγγράφων από χώρα σε χώρα, βιομηχανίες και γενικά από οποιονδήποτε θέλει να διασφαλίσει, ότι δεν έχει παραβιαστεί, τροποποιηθεί ή θεαθεί το περιεχόμενο του φακέλου μέχρι τον τελικό παραλήπτη. Είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο και φέρουν σφράγιση με απλή κόλα ή κόλα τύπου VOID. Η κόλα τύπου VOID έχει την ιδιότητα να αφήνει σημάδια παραβίασης (αλλοίωση του υλικού) ακόμα και αν κάποιος επιχειρήσει να παραβιάσει τη σακούλα με χημικά ή θερμότητα ακόμα και με ψύξη. Διατίθενται σε διαφανές υλικό και αδιαφανές υλικό, ανάλογα με την ανάγκη που θέλουμε να καλύψουμε. Πρόκειται για σακούλες-φακέλους που παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια που υπάρχει ως σήμερα, για μεταφορές εγγράφων και αγαθών.

Η GOSAFE διαθέτει στην αγορά:
| Σακούλες Ασφαλείας – Φακέλους Ασφαλείας | Σακούλες ταχυδρομείου | Πλαστικές σακούλες καταστημάτων | Stretch Films

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

pdf-icon_s