Σφραγίδες Ασφαλείας

Καθημερινά έχουμε την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τη σφραγίδα μας για να διασφαλίσουμε τη ποιότητα και τη ποσότητα σε καθετί θέλουμε να προσφέρουμε, ή να προστατέψουμε. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι “Σφραγίδες Ασφαλείας” της GO SAFE. Οι “Σφραγίδες ασφαλείας” ή αλλιώς “Ταινίες Ασφαλείας” όπως ονομάζονται χωρίζονται σε 4 κατηγορίες.

| Πλαστικές | Μεταλλικές | Padlock | Ηλεκτρονικές

Τα padlock, οι πλαστικές και μεταλλικές σφραγίδες είναι μιας χρήσης και φέρουν μοναδική αρίθμηση ανά σφραγίδα, με δυνατότητες επιλογής χρώματος, μήκους σφραγίδας, τύπου σφραγίδας (κυλινδρική, πλακέ κ.α) και εκτύπωσης λογότυπου ανά πελάτη. Οι ηλεκτρονικές σφραγίδες ασφαλείας προσφέρουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια που υπάρχει έως σήμερα στις μεταφορές αγαθών με φορτηγά, πλοία και container και είναι πολλαπλών χρήσεων.

Ασφαλής μεταφορά αγαθών με σφραγίδες ασφαλείας

Η χρήση των σφραγίδων ασφαλείας είναι απαραίτητη καθημερινά, σε οτιδήποτε θέλουμε να σφραγίσουμε, από τη φόρτωση ενός εμπορεύματος μέχρι τον έλεγχο από το αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που είναι εντεταλμένο να παραλάβει το μεταφερόμενο αγαθό.