Βαλίτσες Μεταφοράς Χρημάτων

Η ασφαλής μεταφορά και φύλαξη χρημάτων, αξιών και απόρρητων εγγράφων καταργεί το κίνητρο των επιθέσεων και εξασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η ανάγκη να προστατέψουμε τις αξίες μιας τέτοιας μεταφοράς είναι ανεκτίμητες. Τα συστήματα προστασίας χαρτονομίσματος που προσφέρει η GOSAFE ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες που απαιτείται να καλύψουμε. Διαθέτουμε ποικιλία από ηλεκτρονικούς χαρτοφύλακες ασφαλείας και κιβώτια μεταφοράς αξιών.